РазчáнЧени снáЖки

Инструмент №1 - Мускулна дтоксикация

gallery/3.3.4-instrument-1-muskulna-detoksikatsiya-blog-800-500

Складовете на напрежения в тялото са като горещ картоф, който се подхвърля между сетивността и рефлексите. Докато картофът пари няма много място за разсъдъчна дейност.

 

Мозъкът работи в неспецифичен за него режим. Той присъства, но оставя всичко в ръцете на природата. А тя ... е много щедра на бонуси, които в такива случаи винаги завършват със складиране на остатъчни мускулни напреженията.

 

Колкото повече мозъка се отдръпва от участие в работата на сетивата и рефлексите, толкова по-плътно те се вплитат едни в други. Налице е «прегръдка» между сетивността и рефлексите без участието на мозъка. И обратно, когато мозъкът успее да направи качествена разлика между импулсите свързани с движението – сетивен или рефлексен, той успява да разхлаби прегръдката между тях.

 

Складираните мускулни напрежения съдържат потенциал за бъдещо движение. Заради това склада не може просто да се почисти и да остане празен. Мускулните напрежения трябва да се насочат в някаква посока – за предпочитане в желаната посока.

 

Каква да бъде тази посока? Обикновено не се знае къде точно са складирани напреженията, защото не винаги мястото на болката съвпада с мястото на склада. Не се знае също дали импулса е рефлексен или сетивен.

 

Какво се знае? Бихме могли да знаем онова, което желаем, искаме. И в зависимост в от желанието правим задание на тялото и неговите части. Понеже целта на инструмент №1 е свързана с мускулната детоксикация и разчанЧване, заданието ще бъде в тази посока.

 

Когато съдържанието на складовете е в повече, следва освобождаване. Потенциалът за бъдещо движение може да бъде включен в работата на опорно-двигателната система. В нея и без друго част от мускулите не са включени.

 

Целта се оформя така: освобождаване и включване. При такова задание очаквания резултат е опорно-двигателната система да се освободи от нефункционални мускулни напрежения и нейните съставни да се включат в работата ѝ. Това е и задачата на инструмент №1 – мускулна детоксикация.

 

Предизвикателството, което се крие в този инструмент, е складираните механични напрежения да се придвижат до мускулните влакна за да формират мускулна сила. Поради многото неизвестни в това предизвикателство, разумният изход е процесите да бъдат оставени е ръцете на щедрата природа, а ние да се съсредоточим върху начина, по които да бъде поднесено заданието на тялото.