РазчáнЧени снáЖки

Инструмент №3 - Олекотени движения и позиции

gallery/3.2.2-instrument-3-olekoteni-dvizhenya-i-pozitsii-blog-800-500

Произход на олекотените движения

 

Удоволствието и привлекателността са основни природни мотиватори. Друг силен мотиватор е необходимостта.

 

От една страна човешкото тяло е изправено пред неизбежната необходимост да противодейства и да преодолява външни сили - гравитация и др. От друга страна човешкото тяло винаги ще се стреми към удоволствие и привлекателност.

 

В съвместяването на онези принципи от работата на опорно-двигателната система, които водят до удоволствие и привлекателност в движението се намират олекотените движения. Последните са налице когато: механиката на опорно-двигателната система се ползва за начално задвижване при такова движение, при което се влага толкова мускулна сила, колкото е нужна за преодоляване на гравитацията или препятствието.

 

Точно колкото сложно звучи, точно толкова естествено и лесно е на практика!

Има голяма вероятност в природата на човешкото тяло да няма естествени олекотени движения, както в природата няма столове, маси и мобилни апарати. Това означава, че те се изграждат за да удовлетворят човешката двигателна дейност и поведение.

 

Функциите на олекотените движения

 

отнесени към съответните категории движения са:

 

1. Сами по себе си те явяват пусков механизъм на ставно-мускулната сетивност.

 

2. Като част от двигателната дейност и двигателните упражнения те освобождават и разпределят мускулните напрежения по време на самото движение. Респективно те предпазват опорно-двигателната система от натрупване и складиране на мускулни напрежения, които водят до необходимост от разчанЧване.

 

3. Като част от двигателното поведение и двигателни маниери те прегрупират наличните рефлексни връзки и по този начин осъществяват хигиенна и възстановяваща функции по отношение на рефлексите.