РазчáнЧени снáЖки

Какво е «СнáЖки за разчáнЧване»?

gallery/3.1.1-kakvo-e-snazhki-za-razchanchvane-blog-800-500

Снáжка е умалително на «снагá»; в превод от български диалект това означава тяло. За да бъде разчáЧена една снáжка, тя първо трябва да е била изчáнчена. А изчáнЧена е онази снáжка, част от която е поразкривена от чрезмерно натоварване.

 

Понятието изчáнЧени снáЖки покрива безкрайно разнообразие от състояния на телесната стойка. Те пречат на тялото да се върне в състояние на почивка и отмора след физическа дейност или натоварване. Пречат защото са резултат от остатъчно напрежение в мускулите.

 

Природата е максимално щедра! Тя се отблагодарява за всеки двигателен жест, поза, дори помръдване. Тя дава и дава, без да спира. В случая дава на различните части на тялото мускулни напрежения.

 

А нима някой има основание да се оплаква от мускулните напрежения след като те са база за мускулна сила и мускулна работа, и именно благодарение на тях се извършва движение? Природата работи в посоката, в която човешкото тяло ѝ посочи и покаже, че иска да работи. И когато тялото не знае каква посока иска да поеме или не знае как да го направи, тогава резултата може да се разминава с очакванията и желанията.

 

От уменията на човека да комуникира с тялото си зависи кога какъв бонус получава. Поради тази причина доброто описание и формулиране на ситуациите, в които се проявяват чрезмерни натоварвания, е първата стъпка за намиране и разбиране на езика за комуникация с тялото.

 

На фокус са стойките и движенията, които се ползват в ежедневни и професионални дейности. Част от тях може би изглеждат като „козметични“ несъвършенства или обратно, като на ефекти.

 

Някои примери за «СнáЖки за разчáнЧване»:

 

«Диамантена гърбица»

 

Мобилно сърфиране

 

Говорене по мобилен без ръце

 

Разни маниери при ходене, походки

 

«Жест на свенлива красота»

 

«Стоене прав» и необходимост от подпиране

 

Движения при хранене