Наръчник на разчáнЧената снáЖка

Как да подобрите самостоятелно двигателна си активност без да увеличавате бюджета си за тренировки и възстановяване?

Всъщност, каквo означава да подобрите двигателна си активност?

На този въпрос ще си отговорите по-детайлно с помощта на следващите въпроси:

 • Кое движение ви напряга най-много докато го извършвате?
 • Извършването на кои движения ви кара да се чувствате дискомфортно?
 • Има ли движения, които умишлено избягвате да правите?
 • Случва ли ви се да се отпуснете на ръцете си докато гледате в монитора? А докато се храните?
 • Дразните ли се когато е необходимо да извършвате монотонни ежедневни дейности?
 • Случва ли ви се при ставане от легнало положение да се олюлявате? А да
 • напрягате прекомерно врата?
 • Изпитвате ли напрежение когато трябва да следвате определен стереотип? Например на работа: да показвате инициатива и да сте пълни с енергия.
 • Лесно ли поддържате изправеното положение на тялото си? А вашите деца и тийнейджъри?
 • Колко време можете да стоите прав без да се подпирате или да кръстосвате ходилата си? А вашите деца и тийнейджъри?
 • Познавате ли следните: болки в коленете, в таза, в стъпалата, в кръста, в раменете, в горната част на гърба, във врата?
 • От хората около вас често ли чувате за болки в коленете, в таза, в стъпалата, в кръста, в раменете, в горната част на гърба, във врата?

Предполагам, вече се ориентирахте, че двигателна активност не е само:

 • способността да правим по 10 000 крачки на ден,
 • да тичаме из парка,
 • да усукваме тялото в сложни ритми,
 • да вдигаме и сваляме тежести и т.н.

Двигателната активност преди всичко е свързана с умението да разграничаваме ефективните от неефективните движения. Останалото са различни начини, с които упражняваме това умение.

Какви са причините за влошаване на двигателната активност?

 

Какви са последствията от влошаването?

 

И как човек може самостоятелно да подобри двигателната си активност?

Очаквайте скоро!

Наръчник на разчáнЧената снáжка

gallery/2-narachnik-blog-800-500

От наръчника ще научите:

 • какво е мускулно напрежение и защо то е необходимо на тялото,
 • кои мускулни напрежения са ефективни и кои неефективни, и как те влияят на двигателната активност,
 • има ли естествен и щадящ начин за подобряване на двигателната активност,
 • какво е това «инструменти за комуникация с тялото», «мускулна детоксикация», «олекотени движение»
 • как можете самостоятелно да подобрите и поддържате вашата двигателна активност на желаното ниво,
 • много факти и примери,

 

Още от темите в наръчника:

Модул 1 Що за наръчник е това?

Модул 2 СнаЖки за разчанЧване

 

Какво е снаЖки за разчанЧване?

«Диамантена гърбица»

Мобилно сърфиране

Говорене по мобилен без ръце

Седене върху нисък стол

Седене върху висок стол

Кръстосване на ходилата

Кръстосване на бедрата при седене

Разни маниери при ходене, походки

Писане на домашно със седене върху единия крак

Седене при работа с компютър

Модул 3 За човешкото тяло

 

Какво е мускула? Как работят мускулите?

Какво е сухожилието? Как работят сухожилията?

Мускулни напрежения. Натрупване на мускулни напрежения.

Каква е връзката между напрежение и сила на мускула?

Съвместна работа между мускули, сухожилия и кости

Нефункционално напрежение

Контра-напрежения

Защо масажите и стречинга не винаги вършат работа?

Модул 4 За човека и рефлексите

 

Как работи хуманната медицина?

Модерната психология

Защо в живота не става така?

Какво е рефлекс?

Как рефлекса влияе на мускулите?

Рефлексната природа на движението на тялото

Емоциите като рефлекс

Мисленето като рефлекс

Как рефлексите се предават от индивид на индивид?

А когато даден рефлекс вече не ви е нужен?

Как и кога рефлексите вредят на тялото?

Как и кога рефлексите помагат на тялото?

Примери – какво може да предизвика включване на рефлекс?

Модул 5 Инструмент № 3 Олекотени движения

 

За понятията свързани с движението

Ставно-мускулна сетивност и рефлекси

Инструмент №3 - Олекотени движения и позиции

Приложение на олекотените движения и позиции

Самостоятелно изграждане на олекотени движения

Олекотени позиции

Олекотени двигателни дейности

Олекотено двигателно поведение и маниери

Модул 6 Инструмент №2 Възстановяване на рефлекси

Модул 7 Инструмент №1 Мускулна детоксикация и разчанчване

 

Импулси и напрежения в човешкото тяло

Природата обича да складира!

Включване на складирани напрежения

в работата на опорно-двигателната система

Самостоятелно усвояване на мускулната детоксикация

Самостоятелно усвояване на разчанЧване

Плаващи пясъци и ступор

Самостоятелно изграждане на здрава основа

Самостоятелно усвояване на динамична детоксикация

Наръчник на разчáнЧената снáжка

Очаквайте скоро!

Препоръчано за вас от блога!