РазчáнЧени снáЖки

Олекотено навеждане на главата спрямо врата

gallery/3.2.5-olekoteno-navezhdane-na-glavata-blog-800-500

При двигателните маниери на тялото има една широко разпространена комбинация от движения свързана с навеждането на главата. Тя се изразява в това, че тежестта на главата се ползва за балансиране на цялото тяло. Това става като допълнително движение при някои двигателни дейности. Представлява навеждане на главата напред и отхвърлянето ѝ на назад чрез промяна на вертикалното положение на врата, т.е. навеждане на главата и врата спрямо тялото.

 

Чувството за баланс донякъде е резултат от изместване на тежестта на главата, а донякъде е въпрос на сетивното усещане на вестибуларния апарат.

 

Факт е, че тежестта на главата когато е изнесена напред, създава нефункционални напрежения в опорно-двигателната система.

 

Много двигателни дейности позволяват движение на главата без преместване на врата. Това е олекотено навеждане на главата спрямо врата. То се състои в завъртане на главата напред и назад около оста, която свързва двете уши. Раменете и ушите остават в една вертикална права. Врата не се измества от вертикалното си положение.

 

Този начин за навеждането на главата служи за разширяване на зрителното поле и при хранене.

 

Щедри бонуси от природата!

 

1) Олекотеното навеждане на главата спрямо врата е отлична профилактика за предпазване от «диамантена гърбица».

 

2) Шийният отдел на гръбначния стълб е освободен от привнесена тежест на глава.

 

3) Вестибуларният апарат, който отговаря за пространствената координация на тялото се намира в ушите. Координацията може да бъде на нивото на грубите жестове, но може да бъде и по-фина. Поддържането на главата във вертикално положение е необходимо за да може на вестибуларния апарат да участва във фините нива на координация. Колкото по-фина е координацията, толкова по-деликатни са движенията на отделните части и тяхната свързаност прави движенията на тялото естествени и елегантни.

 

4) Олекотеното навеждане на главата спрямо врата е съставна част от някои олекотени двигателни дейности и двигателни маниери.