РазчáнЧени снáЖки

Рефлекс за задържане на движението 1/2 - самостоятелно усвояване на разчанЧването

gallery/3.3.6.1-refleks-blog-800-500

РазчанЧването е втората фаза от цялостната детоксикация на опорно-двигателната система. Чрез него се преразпределят мускулните напрежения складирани в сухожилията и костната система.

 

Процесът на разчанЧване включва всичко описано досега за мускулната детоксикация и включва една допълнителна стъпка. Това е изграждане на рефлекс за задържане на движението.

 

Рефлекс за задържане на движението

Този рефлекс се изгражда в процеса на разчанЧване. Неговата задача е да предотврати освобождаването на напреженията чрез произволно помръдване на главата и крайниците.

 

Чрез този рефлекс тялото задържа механичните напрежения и ги насочва към мускулни зони с ниски нива на напрежения. Това може да са мускули, които са изключени от работата на опорно-двигателната система.

 

Рефлексът за задържане на движението е най-прекия път за връщане на складираните напрежения в двигателния процес. Как и по какъв начин става това е въпрос на интензивно взаимодействие между сетивността и рефлексите на конкретния човек.

 

На практика работата по усвояването на този рефлекс започва в момента, в който се осъществява контакт между тялото и твърдата повърхност. Твърдата повърхност е неподвижна и оказва съпротивление на произволните движение на тялото.

 

...

 

Темата за задържане на движението е изследвана от Ф.М.Александър. Негова идея е публикувана под името „Knowing how to stop” („Да знаеш как да спреш“) в неговата последна книга.