РазчáнЧени снáЖки

Статична позиция 2/4 - самостоятелно усвояване на мускулна детоксикация

gallery/3.3.5.2-statichna-pozitsiya-blog-800-500

След като височината на подложката е определена се пристъпва към заемане на статична легнала позиция. Ляга се върху твърда повърхност. Например на пода. Главата е върху подложката.

 

Краката са свити в коленете. Стъпалата контактуват с пода без да се хлъзгат. Ръцете са встрани до торса. Ямките при лактите са обърнати към тялото. Цялото тяло е неподвижно.

 

Важно! В зависимост от състоянието на опорно-двигателната система, може да се окаже, че да се заеме описаната статична позиция е твърде болезнено или невъзможно.

 

Когато има болка особено остра се изчаква 3-10 секунди. През това време протича интензивно пренареждане на напреженията в мускулните влакна. Когато болката стане поносима се продължава нататък.

 

Когато е невъзможно да се продължи се прави компромис и се ползва омекотена повърхност, например легло с матрак.