РазчáнЧени снáЖки

Как да подобрите двигателната си активност

без изморителни тренировки и тежки уреди?

Вие сте човек, който иска да подобри двигателната си активност!

Чудите се как да го направите и дали изобщо е възможно да го направите без непрекъснато да правите изморителни упражнения и без да вдигате тежки уреди!

 

Съществува един съвсем естествен и щадящ начин!

 

Той се състои в това да разберете тайната на движението на тялото си и ... да ползвате отделните му части според предназначението им.

 

Това води до впечатляващи резултати!

 

Всъщност, двигателната активност не е само спорт и упражнения.

 

Двигателната активност преди всичко е свързана с умението да разграничаваме ефективните от неефективните движения на тялото. А тренировките и тежестите служат за упражняване на това умение.

 

С други думи – не е нужно да сте атлет за да подобрите двигателната си активност!

gallery/1.3-snimka-daf-ni-avtor-300-200

Нека ви се представя! Казвам се Дафина Димова - Даф Ни.

Помагам на хората да подобрят и поддържат двигателната си активност, като за целта ползват:

 • движения, стойки и пози от ежедневието и професията си,
 • и собствената си тежест.

По-долу можете да разберете как мога да помогна за подобряване на вашата двигателна активност. Но първо ще ви запозная с някои пренебрегвани факти.

Какви са последствията от влошаване на двигателна активност?

 

Опорно-двигателната система на човешкото тяло е предназначена да бъде вертикална. При всяко отклонение от тази вертикалност при стоене прав могат да се видят последствията от влошаване на двигателната активност.

Ето някои примери от ежедневието:

 • загуба на способност да се стои прав повече от 5 мин. и необходимост от подпиране,
 • навеждане на цялата горна част на торса при сърфиране с мобилен,
 • необходимост от кръстосване на ходилата при седене или стоене прав,
 • болки по врата, гърба, кръста,
 • необичаен натиск върху жлезите, вътрешните органи и клоновете на нервната, кръвоносната и лимфната системи и всички последствия от това, др.

 

Тук може да възникне аргумента, че споменатите може да се дължат на нужда от почивка. Това може и да е така, но в такива случаи е по-добре да се даде пълноценна почивка. Отморено, тялото с добра двигателна активност може да стои без да се подпира поне 30-60 мин.

Какви са ползите от подобрената двигателна активност?

 

Някои краткосрочни ползи:

 • връщане на изправения стоеж в горната част на тялото,
 • бърза адаптация при ежедневните цикли работа – почивка и почивка – работа,
 • подобряване на качеството на почивките и общите възстановителни процеси,
 • подобряване на фокуса върху ежедневните и професионални дейности и др.,

Някои дългосрочни ползи:

 • връщане на изправения стоеж по цялата височина на тялото,
 • увеличаване на издръжливостта при различни видове активност,
 • почистване от паразитни двигателни маниери – неволни и нежелани движения,
 • освобождаване на „работно“ пространство за жлезите, вътрешните органи и системите – нервна, кръвоносна, лимфна, и всички благоприятни последствия от това,
 • устойчивост при въздействието на случайни и неизбежни стресови фактори и др.

Какви са познатите начини за подобряване на двигателната активност?

 

Най-често до подобряване на двигателната си активност прибягваме, когато тялото е подало сигнали за претоварване. Тогава не е ясно какво точно се е случило и какво точно да се направи, но са налице симптоми.

В зависимост от характера на симптомите и собствените си предпочитания се насочваме към:

 • подготвен човек, който може да ни помогне. Това може да е представител на хуманната медицина; терапевт, който ползва ръцете си за да въздейства върху отделни части на тялото и т.н.,
 • създаване на условия за самовъзстановяване на тялото – почивка, отпуска, промяна на вида на дейността,
 • контра-въздействие - упражнения, тренировки, масажи, стречинг, различни видове корекции и пр.

Как аз мога да ви помогна да подобрите двигателната си активност?

 

Като ви разкрия тайните на движенията и на мускулните напрежения.

 

Съществуват два пагубни мита за напреженията в тялото. Първият е, че напреженията са вредоносни. Вторият е, че от тях трябва да се освобождаваме.

 

Истината е, че мускулните напрежения образуват мускулната сила необходима за извършване на движение. И не, под мускулна сила нямам предвид „нацепени“ мускули! Това се нарича мускулна хипертрофия.

 

Имам предвид мускулната сила, която е в основата на движението и на ... стойката. Да! В неподвижно състояние на тялото също му е необходима мускулна сила. Тялото във всеки един момент извършват поне:

 • дишане,
 • кръвообращение и лимфообращение,
 • пренасяне на тежестта на тялото върху външна опора.

 

Следователно мускулните напрежения са нужни ВИНАГИ. Просто те могат да бъдат ползвани или ефективно или неефективно.

 

Изследването на безкрайните причинно-следствени връзки ще оставим в опитните ръце на друг вид специалисти. Нека ние направо да преминем към практическата страна на въпроса за подобряване на двигателната активност:

 • как да разпознаваме ефективните и неефективните мускулни напрежения и движения,
 • как да помагаме на тялото да формира ефективни мускулни напрежения и движения,
 • как да му помагаме да пренасочва неефективните мускулни напрежения?

 

На практика това става с «инструментите за комуникация с тялото» (както обичам да ги наричам). Но те са по-скоро процеси, които протичат в опорно-двигателната система.

 

Основните два «инструмента» се наричат мускулна детоксикация и олекотени движения.

Ако не сте чували тези понятия – нормално е!

 

Накратко: Опорно-двигателната система на човека губи вертикалното си положение когато се превръща в „постоянен склад“ за нефункциониращи неефективни напрежения. Когато се освободи от тях тя връща вертикалното си положение – изправя се. Процесът, чрез който става освобождаване на опорно-двигателната система от складираните напрежения се нарича мускулната детоксикация.

 

Мускулните напрежения служат на тялото за формиране на мускулна сила за движение. Напрежения в „склада“ носят потенциал, които може да създава мускулна сила. Един от естествените начини да става това са олекотените движения.

 

В основата на „инструментите за комуникация с тялото“ са удоволствието и привлекателността при движението и стойката.

 

Удоволствието е състояние, породено от лекотата на самото движение. То е налице тогава, когато мускулната сила за извършване на дадено движение е съпоставима с механиката на опорно-двигателната система.

 

Привлекателността е състояние, при което костите и мускулите са разположени и се движат така, че са да свободни от нефункционални напрежения. Привлекателност е налице тогава, когато има съпоставимост между необходимата мускулна сила за извършване на движението и фактически приложената мускулна сила.


Точно колкото засукано звучи,
точно толкова естествено и лесно е на практика!

... защото инструментите за съобразени с основните природни мотиватори – удоволствието и привлекателността и отразяват особеностите на човешката опорно-двигателна система. Заради това тя много лесно ги припознава, свиква с тях и ги включва в двигателната си активност.

Моите предложения за вас

 

 • за да се ориентирате бързо и лесно,
 • за разберете от къде и с какво да започнете,
 • с колко да започнете и с каква честота и продължителност,
 • как да напредвате в подобряването на вашата двигателна активност,
 • как да поддържате вашата двигателна активност,

можем да започнем заедно!

 

Подготвила съм три плана за съвместна персонална работа.

 

Съвместната ни работа като цяло не изисква физически контакт. В редки случаи помощта, оказана с ръце може да подобри възприемането, но това става само в случай на изрично съгласие.

Първа крачка

за подобряване на двигателната активност

gallery/4.0-uslugi-blog-12-4

 

Разговор - дистанционен

Вашата първа крачка

е подарък от мен!

 

Получавате:

 • Един личен дистанционен разговор с мен с продължителност 20 мин.,

 • Ще разберете какво отличава ефективното движение от неефективното,

 • Насока за това, как да направите първите крачки за подобряване на двигателната си активност без изморителни упражнения и тежки уреди,

 • Персонален план за подобряване на двигателна активност.

Полагане на основи

за подобряване на

двигателната активност

gallery/4.1-uslugi-blog-12-4

 

Еднократна среща

Цена: 190 лв.

 

 

Получавате:

 • Една лична среща с продължителност 90 мин.,
 • Една дистанционна консултация в рамките на 10 мин.
 • Персонален план за подобряване и поддържане на двигателна активност.

Ще знаете и ще можете:

 • Кое е важно за вашата двигателна активност,
 • Особености и нужди на вашата двигателна активност,
 • Да различавате ефективни и неефективни движения,
 • Кога и как да прилагате мускулна детоксикация,
 • Кога и как да прилагате олекотени движения.

Устойчиво

подобряване на

двигателната активност

gallery/4.2-uslugi-blog-12-4

 

Тримесечна програма

Цена: 480 лв.

 

 

Получавате:

 • Три лични срещи с продължителност по 90 мин.,
 • Три дистанционни консултации в рамките на 10 мин,
 • Определяме заедно целта, по която ще работим,
 • Изработваме система за измерване на резултатите,
 • Проследяваме напредъка,
 • Персонален план за поддържане на двигателната активност.

Ще знаете и ще можете:

 • Кое е важно за вашата двигателна активност,
 • Особености и нужди на вашата двигателна активност,
 • Да различавате ефективни от неефективни мускулни напрежения,
 • Кога и как да прилагате мускулна детоксикация,
 • Кога и как да прилагате олекотени движения,
 • Как да изградите и поддържате доверие към тялото си,
 • Как да използвате инструментите в някои случаи на блокирана двигателната активност.

 

Имате моята ЛИЧНА ПЕРСОНАЛНА ПОДКРЕПА!

*Срещите се провеждат веднъж месечно след предварително уточнение.

Искате ли да ви помогна да подобрите

вашата двигателна активност?

 

Ако отговорът е ДА, моля, да попълните въпросника, който съм подготвила! Това ще отнеме 4 - 6 минути.

 

Отговорите са ми необходими за да преценя дали мога да бъда полезна във вашия конкретен случай.

 

Ще се свържа с вас в рамките на два дни.

Питате се дали това е подходящо за вас!

Подходящо е за вас ако:

 • сте на възраст над 10 години,
 • тежите повече от 32 килограма
 • и правите разлика »»»

между това 

и това 

gallery/4.2-uslugi-sravneniya-blog-300-200

между това 

и това 

gallery/4.1-uslugi-sravneniya-blog-300-200

между това 

и това 

gallery/4.3-uslugi-sravneniya-blog-300-200