РазчáнЧени снáЖки

Включване на складирани напрежения в двигателната дейност

gallery/3.3.3-ovratno-v-deystvie-blog-800-500

След като приключи движението на някоя част от тялото, мускулните напрежения не изчезват от картината на ежедневието. По-скоро те се превръщат във фон на живота, защото са складирани на различни нива в тялото.

 

Ако опорно-двигателната система беше предназначена да събира и натрупва напрежения, тя щеше да го прави без да предизвиква нарушения, разрушения, деформации, дискомфорт и пр. Очевидно е, че тя не е предназначена да складира и съхранява механични напрежения. Или поне не в такава степен, в каквато се наблюдава в нашето съвремие.

 

Изборът е между:
да си събирам напреженията или
да ги включвам своевременно в двигателната си дейност?

 

Изправени сме пред предизвикателството да намерим подходящи инструменти, с които да се извършва обратното действие на складирането и съхранението. Целта е механичните напрежения да бъдат пуснати обратно в действие.

 

Предизвикателството тук е, че има много неизвестни: къде са складирани напреженията; в каква посока трябва да тръгнат; до къде да достигнат. Резултатите също са неизвестни: не е ясно какво може да се постигне със складираните напрежения.

 

Известно е единствено, че напреженията могат да бъдат включени в двигателната дейност.

 

С помощта на инструмент №3 - олекотени движения се активират част от напреженията, които са складирани в мускулите, сухожилията и връзките с костите.

 

...
В каква посока бихте подобрили двигателната си активност, ако можехте да ползвате ефективно складираните напрежения?