РазчáнЧени снáЖки

За движението на човешкото тяло

gallery/1.1-za-dvizhenieto-na-choveshkoto-tyalo-blog-800-500

Темата за движенията има едно много слабо място. Това е липсата на яснота и конкретност върху съдържанието на самото понятие за движение.

 

Думата «движение» съвместява в себе си огромно количество езиков ресурс.

 

Когато става въпрос за движението на човешкото тяло,

за нас е важно да разберем как двигателната активност

е свързана с движението и стойката.

 

На теория понятието «движение» означава преместване на обект в пространството. В практиката, онова което касае човека са:

 

  • движенията на тялото като цяло,
  • движенията, чрез които човека изпълнява дейностите си и прави физически упражненията,
  • онова, което го движи напред през живота.

 

Очевидно е, че тези трите категории са несъизмерими и притежават съвсем различни характеристики. Целите им са несъпоставими. Единственото общо между тях е човешкото тяло.

 

За да се изследва двигателната активност на човешкото тяло трябва да се разграничават различните видове «премествания», които то извършва. Това става с помощта на горе споменатите значения на понятието «движение», които касаят човешкия живот:

 

Движение и стойка

Движението и стойката служат за преместване и позициониране на човешкото тяло в пространството. Движението и стойката, често се възприемат като напълно противоположни състояния на тялото. В действителност стойката е частен случай на движението. Тя е движение с нулеви скорост и ускорение.

 

Двигателна дейност и двигателни упражнения

Тази категория от понятия се обособява защото всяка човешка дейност изисква определени движения и стойки. Също както и изпълнението на физически упражнения. Двигателната дейност се определя от вида на извършваната работа или упражнение и включва целенасочена употреба на комплекс от движения и стойки. Тя е сложен резултат от движения и стойки, и има отношение към съзнателната човешка дейност.

 

Двигателно поведение и двигателни маниери

Тази категория има стратегическо значение за човека и на практика е определяща в дългосрочен времеви план. Съдържа в себе си и двете споменати дотук категории. Двигателното поведение и двигателните маниери имат отношение към рефлексните функции на тялото.