РазчáнЧени снáЖки

За удоволствието и привлекателността

при движението и стойката

gallery/3.1.1-kakvo-e-snazhki-za-razchanchvane-blog-800-500

От къде започва удоволствието?

И от къде започва привлекателността?

 

Когато става въпрос за двигателната активност на човешкото тяло, логично е и двете да започват от движението и стойката, защото те са най-малките съставни елементи, и следователно са в основата на всичко онова, което се нарича движение.

 

Но движението и стойката на човешкото тяло са точно такива, каквито са заложени в двигателното поведение и маниери.

 

Всъщност цикълът на движенията на човешкото тяло е непрекъснато затворен между тяхното физическо проявление; тяхната цел - двигателната дейност; и рефлексите, които ги подбуждат – двигателното поведение.

 

За да се решават проблемите свързани с движението на човешкото тяло е необходимо този цикъл да се отвори.

 

На първо време - необходима е друга гледна точка!

 

Това е гледната точка на самото човешко тяло и по-специално на човешката опорно-двигателна система. Само тя може да предостави нужната здрава основа за изследване на движението и всичко свързано с него, защото принципите на нейното устройство и работа остават непроменени независимо от целта, началото, края и вида на движенията.

 

На удоволствието и привлекателността също може да се погледне от позицията на устройството и принципите на работа на опорно-двигателната система:

 

- Удоволствието е състояние, породено от лекотата на самото движение. То е налце тогава, когато мускулната сила за извършване на дадено движение е съпоставима с механиката на костната система.

 

- Привлекателността е състояние, при което костите и мускулите са разположени и се движат така, че са да свободни от нефункционални напрежения. Привлекателност е налице тогава, когато има съпоставимост между необходимата мускулна сила за извършване на движението и фактически приложената мускулна сила. И обратно: излишната или недостатъчната сила вложена в движението винаги си личи в неравномерни движения; необходимост тялото да се опре или прикриване на неволно движение.

 

Точно колкото засукано звучи,

точно толкова естествено и лесно е на практика!

 

Например физическите упражнения са съставени от движения, чиято цел е преодоляване на някакво съпротивление или препятствие. Всяко движение води поне до преодоляване на земната гравитация. Следователно движенията са насочени така, че да противодействат на нещо, което е вън от човешкото тяло. Движенията при познатите ни физически упражнения имат противодействащ характер.

 

Именно този противодействащ характер на движенията води до затваряне на двигателния цикъл и лишава тялото от удоволствие и привлекателност.

 

Естествено, земната среда, в която човека се намира, винаги ще го изправя пред необходимостта да противодейства и да преодолява. Т.е. да ползва движения с противодействащ характер.

 

Изходът от зациклянето е в ...

съвместяването на принципите на работа на опорно-двигателната система, които водят от една страна до удоволствие и от друга страна да привлекателност в движението и стойката.

 

Това означава следното: механиката на опорно-двигателната система да се ползва за начално задвижване на движение, при което да се влага толкова мускулна сила, колкото е нужна за преодоляване на гравитацията или препятствията.

 

Точно колкото сложно звучи, точно толкова естествено и лесно е на практика! Такова движение има олекотяващ и щадящ характер и може да се нарича

олекотено движение.

 

...

Усещате ли удоволствие от движението?
От ходенето или от друго движение? Как бихте го описали?
Чувствате ли се привлекателни?
Имате ли нужда от още малко привлекателност?